0931.61.86.83

Bình lưu điện cửa cuốn Austdoor AD9

Liên hệ

Bình lưu điện Austdoor cửa tấm liền Austdoor

Model: DC AD9 

– Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn tấm liền austdoor có diện tích ≤12m2 dùng cho trường hợp bị mất điện.

– Có khả năng lưu điện 48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.

– Dùng cho bộ tời : ARG.P1

– Bảo hành : 12 tháng

– Giá niêm yết : 2.980.000 VNĐ